Europol zamyka VPN stosowany przez cyberprzestępców

Organy ścigania i sądowe z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady przejęły domeny internetowe oraz infrastrukturę serwerową DoubleVPN. Jak podkreśla Europol, z uwagi na rozproszenie infrastruktury po całym świecie współpraca międzynarodowa miała kluczowe znaczenie dla powodzenia tego śledztwa.