Indywidualne nauczanie i przygotowanie przedszkolne w nowym roku szkolnym

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenia: w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.