Komisja Kusego: przyłbice z kanistrami w Zakładzie Karnym i alkohol w limuzynie starosty

Radni z komisji rewizyjnej stwierdzili w raporcie z kontroli wydatków Powiatu, że w starostwie wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości. Chodzi o sposób dokonywania i rozliczania zakupów. Problemy, jakie opisała komisja rewizyjna, dotyczą działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Obsługi Starosty.