Likwidacje szkół i przejmowanie uczniów pod większą kontrolą kuratorów

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022. Planuje większy nacisk na wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, zapewnienie większego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, ale też dodatkowe obowiązki dla kuratorów oświaty.