Miejskie instytucje przy ul. Zemborzyckiej z ciepłem systemowym

Miasto ogłosiło przetarg na budowę wymiennikowni cieplnych dla Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych z salą gimnastyczną i warsztatami, Bursy Szkolnej, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie