Na edukację dla wszystkich jeszcze za wcześnie. Nawet 5 lat to za mało

„Edukacja włączająca” – tak, model w zaproponowanym kształcie – nie. Realne wsparcie dla obecnie funkcjonującej edukacji włączającej wpłynęłoby znacząco na poprawienie jej efektywności bez konieczności stawiania polskiej szkoły w obliczu kolejnej rewolucji – podkreślili dyrektorzy krakowskich szkół w piśmie do Ministerstwa Edukacji i Nauki. To zaledwie ogólna konkluzja uwag zgłoszonych do programu „Edukacji dla wszystkich”, którego ostateczny kształt ma być określony w projektowanych regulacjach prawnych. Znamy treść tego pisma.