Pan Jezus w parafii farnej Raciborza, czyli Boże Ciało A.D. 2021 [ZDJĘCIA, VIDEO]

Parafianie z kościoła farnego tradycyjnie stanęli na wysokości zadania i pięknie przygotowali ulice na przyjście procesji<procesja> z Panem Jezusem.