Panel obywatelski o edukacji? Nauczyciele czekają na dyskusję i zmiany

Według Marcina Korczyca, prezesa Fundacji JaNauczyciel rok szkolny 2020/2021 był dla nauczycieli jednym z najtrudniejszych w ostatnich kilkudziesięciu latach. – I to nie tylko ze względu na konieczność prowadzenia edukacji zdalnej przez większość roku szkolnego – przy braku systemowego wsparcia placówek oświatowych przez państwo, ale także z uwagi na brak woli resortu do uregulowania kwestii płacowych w oświacie oraz proponowane zmiany w nadzorze pedagogicznym i zmiany w treściach programowych – twierdzi Marcin Korczyc. I sygnalizuje konieczność poważnej dyskusji na temat współczesnej szkoły i zadań, jakie przed nią stoją.