Pierwsze stacje Grupy Pieprzyk w barwach Avii

Grupa Pieprzyk, po przystąpieniu  do międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, uruchamia pierwsze stacje w nowych barwach.