Pomagać, aby z człowieka wydobywało się dobro – wywiad z ks. Wiesławem Hudkiem

Od 1 sierpnia nowym proboszczem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej oraz kustoszem miejscowego sanktuarium zostanie ks. dr Wiesław Hudek, dotychczas rezydent parafii pw. św. Alberta w Żorach-Kleszczówce, wykładowca liturgiki, wielki promotor muzyki sakralnej. Z Kleszczówki dekretem arcybiskupa Wiktora Skworca odchodzi po 18 latach.