Prezydent RP nadał prezydentowi Raciborza Srebrny Krzyż Zasługi. Dariusz Polowy odebrał go z rąk wojewody

Przedstawicieli śląskich samorządów uhonorowano 28 czerwca za ich zasługi w działalności społecznej i samorządowej, a także za wkład w pracę zawodową i zaangażowanie na rzecz Niepodległej. W gronie wyróżnionych byli przedstawiciele ziemi raciborskiej, w tym włodarz stolicy powiatu.