Rząd i nauczyciele o płacach. Strony okopane na swoich pozycjach

Na środę 16 czerwca zaplanowano posiedzenie grupy roboczej zespołu trójstronnego, które ma się zająć wynagrodzeniami nauczycieli. Wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie porozumienia między stronami rządową a związkową. – MEiN stanęło bowiem na stanowisku, że w oprotestowanych przez nas propozycjach zawartych w dokumencie z 11 maja niczego nie zmieni. A w takiej sytuacji dalsze rozmowy stają się bezprzedmiotowe – sygnalizują przedstawiciele związków zawodowych.