Rząd we wtorek m.in. o przepisach związanych z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego

Wyeliminowaniem pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych dotyczących obowiązku realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) po roku 2020 i doprecyzowaniem obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie ma zająć się we wtorek rząd – wynika z porządku obrad Rady Ministrów.