Są wytyczne w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dotyczące organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.