Senat odrzucił rządową nowelizację programu Dobry Start

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje Radzie Ministrów możliwość wskazania w rozporządzeniu, że wnioski w programie Dobry Start będą składane wyłącznie przez internet. Senat – wsłuchując się w głosy płynące z samorządów – nowelizację odrzucił.