Trwa nabór do mieszkań wspomaganych przy placu Wolności w Raciborzu

Proces rekrutacji do mieszkań wspomaganych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy placu Wolności w Raciborzu (budynek dawnej komendy policji) ma charater ciągły – informuje Ośrodek Pomocy Społecznej.