Unimot zwiększył przychody o niemal 1/3

Unimot ma za sobą kolejny dobry kwartał. Wynik EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją) wyniósł 42,6 mln zł wobec minus 9,9 mln zł rok wcześniej – wynika z szacunkowych skonsolidowanych wyników spółki opublikowanych 14 maja.