„Wrogie przejęcie edukacji”. Prof. Izdebski: Szkoła ma realizować prawa dziecka, a nie kuratora

– Szkoła ma służyć realizacji praw dziecka, a nie realizacji praw kuratora czy władzy centralnej – mówił w TOK FM prof. Hubert Izdebski, autor analizy „Wrogie przejęcie edukacji. Niekonstytucyjne zmiany w prawie oświatowym”. Podkreślił, że zmiany proponowane przez resort edukacji doprowadzą do tego, że kurator będzie zarządzał szkołami, choć w Konstytucji RP jest mowa o kuratorze jako „organie nadzorującym”.