Za wykorzystywanie przewagi kontraktowej 725,1 mln zł kar. Największa dla Biedronki

Ponad 1000 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, ponad 30 miliardów złotych nałożonych kar – to wynik działania UOKiK w 2020 r.