Edukacja włączająca? Dobrze, ale jeszcze nie teraz

Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza 1 czerwca rozpocząć zbieranie podpisów pod petycją dotyczącą wstrzymania prac nad projektowanymi zmianami w edukacji włączającej i poddanie ich rzeczywistym konsultacjom. W liście, skierowanym dziś do premiera, związkowcy wskazują, że ogólnodostępne placówki nie są do tego przygotowane – brakuje w nich pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów. Niewielu nauczycieli potrafi pracować z dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia.